INF/19/26 - Verduidelijking berekening organisatiegebonden punten en kosten

08.03.2019
Documenttype:
Infonota

In deze infonota wordt verduidelijkt hoe de organisatiegebonden punten en kosten worden berekend. Per kalenderjaar wordt met een voorbeeld de berekening geïllustreerd.