Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Uw afrekening

Sinds 5 oktober 2017 kunt u het afrekeningsdossier 2018 indienen via het e-loket Isis.

Meer informatie over het indienen van het afrekeningsdossier van 2017 vindt u in de Infonota INF/AFZ/18/33opent dialoogvenster.

E-loket Isis