Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Professionele site voor vergunde zorgaanbieders

Op dit webluik vindt u alle informatie voor vergunde zorgaanbieders.

 • Wat is een vergunde zorgaanbieder?

  Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie een meerderjarige persoon met een handicap terecht kan voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Die zorg en ondersteuning kan betaald worden met het persoonsvolgend budget.

 • Uw maandelijks voorschot

  Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

 • Wegwijs in VAPH-financiering van vouchers

  Om nieuwe initiatiefnemers en nieuwe directies te ondersteunen, heeft het VAPH een module uitgewerkt om de financiering van vouchers zo eenvoudig mogelijk toe te lichten.

 • Uw afrekening

  Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van het e-loket Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

Zoeken binnen VAPH voor vergunde zorgaanbieder

Direct naar

 • Melding grensoverschrijdend gedrag

  De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

 • Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

  Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

 • Uw ondersteuningsaanbod bekendmaken

  Via www.zorgwijs.be kunt u aangeven welke ondersteuning u aanbiedt, waar u die aanbiedt, voor wie en of u al dan niet capaciteit beschikbaar hebt.

Meest gedownloade documenten

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Verwijzende informatie voor vergunde zorgaanbieders