Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Professionele site voor vergunde zorgaanbieders

De recentste maatregelen naar aanleiding van het coronavirus voor professionelen

Op dit webluik vindt u alle informatie voor vergunde zorgaanbieders.

Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

U rekent aan uw gebruikers ofwel de financiële bijdrage, ofwel woon- en leefkosten aan. U kiest voor een van beide, mét de consequenties die aan de gekozen regeling verbonden zijn.

Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van het e-loket Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor vergunde zorgaanbieders

Voor VZA

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

Melding grensoverschrijdend gedrag

De VAPH-diensten en -voorzieningen zijn sinds 1 oktober 2012 verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

Begeleider en twee jongeren die aan het koken zijn

Uw ondersteuningsaanbod bekendmaken

Via www.zorgwijs.be kunt u aangeven welke ondersteuning u aanbiedt, waar u die aanbiedt, voor wie en of u al dan niet capaciteit beschikbaar hebt.

- Verwijzende informatie voor vergunde zorgaanbieders

Een noodsituatie is een situatie waarin door een onverwachte, acute gebeurtenis onmiddellijk hulp moet worden geboden omdat ondersteuning vanuit het sociaal netwerk (familie, vrienden of kennissen), weggevallen is.

Personen van wie de aanvraag via de NAH-procedure goedgekeurd is, komen, in afwachting van een persoonsvolgend budget, in aanmerking om gebruik te maken van voltijdse opvang bij een vergunde zorgaanbieder die daarvoor rechtstreeks wordt vergoed door het VAPH.