Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Vergunning aanvragen

Aanvragen voor een vergunning moeten minstens 6 maanden voor de gewenste startdatum bij het VAPH worden ingediend. Aanvragen kunnen ingediend worden sinds 1 september 2016. De vergunningsvoorwaarden vindt u op de pagina Vergunningsvoorwaarden.

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden via het daartoe bestemde aanvraagdossier. Met dat dossier toont u aan dat uw organisatie voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden en geeft u aan, aan welke subsidie-eenheid de vergunning moet worden gekoppeld.

Als u overweegt om een aanvraag in te dienen, kunt u contact opnemen met de VAPH-regiocoördinator voor de provincie waar u een initiatief wilt nemen. Op die manier kunt u in een gesprek al een eerste antwoord krijgen op uw vragen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar afstemming@vaph.be met daarin de vermelding van uw contactgegevens en in welke provincie u een initiatief wilt nemen. De regiocoördinator zal dan met u contact opnemen en een overleg inplannen.

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier bestaat uit een Aanvraagformulier, een ondernemingsplan en een financieel plan. U moet ook de statuten van uw organisatie bij het aanvraagdossier voegen.

Het VAPH neemt binnen de zes maanden nadat het volledige aanvraagdossier is ingediend een beslissing over het al dan niet verlenen van een vergunning. Als het VAPH de vergunning weigert, dan zal het VAPH dit motiveren. Bent u niet akkoord met de beslissing, dan kunt u beroep aantekenen.

De erkende multifunctionele centra zijn ook vergunde zorgaanbieders in functie van de persoonsvolgende financiering voor volwassen personen met een handicap.

Als u collectieve ondersteuning voor wonen of dagbesteding wilt aanbieden, hebt u een vergunning nodig,

 • tenzij u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent erkend of vergund door een andere overheidsdienst binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor zorg en ondersteuning.
  • U werkt in cash met een maximum van 15 personen met een persoonsvolgend budget.
  • U biedt de collectieve ondersteuning voor wonen of dagbesteding buiten de capaciteit waarvoor u reeds door de andere overheid erkend bent.
 • tenzij u aan een van volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent geregistreerd als ouderinitiatief en organiseert collectieve ondersteuning voor een maximum van 15 personen. Meer info daarover vindt u terug op de webpagina Ouderinitiatieven.
  • U bent geregistreerd als groenezorginitiatief. Meer info daarover vindt u terug op de webpagina Groenezorginitiatieven.

Wilt u via een overeenkomst een een-op-een-ondersteuning bieden aan personen met een persoonsvolgend budget, dan hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen. Meer informatie vindt u op de webpagina Overeenkomsten sluiten voor houders van een persoonsvolgend budget

Wilt u als ouderinitiatief collectieve ondersteuning aanbieden, dan moet u zich laten registreren als ouderinitiatief. Als u aan meer dan 15 personen collectieve ondersteuning (dagopvang of woonondersteuning) wilt bieden, moet u een vergunning als zorgaanbieder aanvragen bij het VAPH. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Ouderinitiatieven.

Verlenging van de vergunning aanvragen

U kunt een verlenging van uw vergunning aanvragen via erkenningen@vaph.be. De aanvraag moet ten laatste 6 maanden voor het verstrijken van de voorlopige vergunning ingediend zijn. U moet daarvoor opnieuw een aanvraagformulier, een ondernemingsplan, een financieel plan en de statuten, gebaseerd op uw huidige werking, indienen. De formulieren zijn dezelfde als bij de oorspronkelijke aanvraag.

Documenten