Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Vergunning aanvragen

Aanvragen voor een vergunning moeten minstens 6 maanden voor de gewenste startdatum bij het VAPH worden ingediend. Aanvragen kunnen ingediend worden sinds 1 september 2016.

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden via het daartoe bestemde aanvraagdossier. Met dat dossier toont u aan dat uw organisatie voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden en geeft u aan aan welke subsidie-eenheidopent dialoogvenster de vergunning moet worden gekoppeld.

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier bestaat uit een Aanvraagformulier, een ondernemingsplan en een financieel plan. U moet ook de statuten van uw organisatie bij het aanvraagdossier voegen.

De erkende multifunctionele centra zijn ook vergunde zorgaanbieders in functie van de persoonsvolgende financiering voor volwassen personen met een handicap.

Documenten