Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Vergunning intrekken

In volgende gevallen kan de vergunning van onbepaalde duur herleid worden naar een vergunning van bepaalde duur:

  • als men gedurende 3 maanden minder dan 3 budgethouders ondersteunt;
  • als er niet meer voldaan is aan de financiĆ«le criteria nodig voor een vergunning van onbepaalde duur, tenzij via overleg met het VAPH een haalbaar herstelplan afgesproken kan worden.

Als men opnieuw aan de voorwaarden voldoet, kan men opnieuw een vergunning van onbepaalde duur krijgen. Wanneer zich binnen de 2 jaar eenzelfde probleem stelt, wordt de vergunning ingetrokken.