Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Wat is een vergunde zorgaanbieder?

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder die zorg aanbiedt aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster

Een vergunning geeft de toelating om een bepaalde activiteit uit te oefenen, maar geeft niet automatisch recht op subsidiëring. Bij de vergunde zorgaanbieders hangt de subsidiëring direct samen:

  • met het aantal personen met een persoonsvolgend budget (PVB) die met de betrokken vergunde zorgaanbieder een overeenkomst hebben afgesloten voor ondersteuning;
  • én met de hoogte van hun budgetten.

Een vergunde zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden:

Hoe kan een vergunde zorgaanbieder zijn ondersteuningsaanbod bekendmaken?

De wegwijzer VAPH-ondersteuningopent dialoogvenster is een digitaal platform waarop vergunde zorgaanbieders en RTH-aanbieders hun aanbod kenbaar kunnen maken. Daar kan een kandidaat-zorgaanbieder eventueel kijken welk aanbod de bestaande zorgaanbieders hebben. Op die manier heeft hij zicht op eventuele hiaten in het aanbod. Dat kan zinvol zijn om te bepalen op welke doelgroep en/of regio hij zich zal richten en welke vormen van ondersteuning hij gaat aanbieden. Eenmaal u vergund of erkend bent, kunt u ook gebruik maken van dat platform. Meer informatie over de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u in de handleiding.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning