Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een vergunde zorgaanbieder?

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder die zorg aanbiedt aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB)

Een vergunning geeft de toelating om een bepaalde activiteit uit te oefenen, maar geeft niet automatisch recht op subsidiëring. Bij de vergunde zorgaanbieders hangt de subsidiëring direct samen:

  • met het aantal personen met een persoonsvolgend budget (PVB) die met de betrokken vergunde zorgaanbieder een overeenkomst hebben afgesloten voor ondersteuning;
  • én met de hoogte van hun budgetten.

Een vergunde zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden:

Hoe kan een vergunde zorgaanbieder zijn ondersteuningsaanbod bekendmaken?

Op www.zorgwijs.be kunnen zorgaanbieders hun aanbod aan ondersteuning bekendmaken die kan betaald worden met het persoonsvolgend budget.

Zorgwijs(opent nieuw venster)

Documenten