Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een vergunde zorgaanbieder?

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie een meerderjarige persoon met een handicap terecht kan voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. De vergunde zorgaanbieder stelt daarvoor personeel te werk. De zorg en ondersteuning kan betaald worden met het persoonsvolgend budget (PVB)

Een vergunning geeft de toelating om een bepaalde activiteit uit te oefenen, maar geeft niet automatisch recht op subsidiëring. Bij de vergunde zorgaanbieders hangt de subsidiëring direct samen met de overeenkomsten die worden afgesloten tussen de vergunde zorgaanbieder en de PVB-budgethouders en de kostprijs die daarin wordt afgesproken voor de ondersteuning. 

Een vergunde zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden:

Hoe kan een vergunde zorgaanbieder zijn ondersteuningsaanbod bekendmaken?

Op www.zorgwijs.be kunnen zorgaanbieders hun aanbod aan ondersteuning bekendmaken die kan betaald worden met het persoonsvolgend budget.

Zorgwijs(opent nieuw venster)

Als u collectieve ondersteuning voor wonen of dagbesteding wilt aanbieden, hebt u een vergunning nodig,

 • tenzij u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent erkend of vergund door een andere overheidsdienst binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor zorg en ondersteuning.
  • U werkt in cash met een maximum van 15 personen met een persoonsvolgend budget.
  • U biedt de collectieve ondersteuning voor wonen of dagbesteding buiten de capaciteit waarvoor u reeds door de andere overheid erkend bent.
 • tenzij u aan een van volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent geregistreerd als ouderinitiatief en organiseert collectieve ondersteuning voor een maximum van 15 personen. Meer info daarover vindt u terug op de webpagina Ouderinitiatieven.
  • U bent geregistreerd als groenezorginitiatief. Meer info daarover vindt u terug op de webpagina Groenezorginitiatieven.

Wilt u als ouderinitiatief collectieve ondersteuning aanbieden, dan moet u zich laten registreren als ouderinitiatief. Als u aan meer dan 15 personen collectieve ondersteuning (dagopvang of woonondersteuning) wilt bieden, moet u een vergunning als zorgaanbieder aanvragen bij het VAPH. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Ouderinitiatieven.

Documenten