Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Uw gebruikers registreren

U registreert de gegevens van de gebruikers van uw subsidie-eenheid via de geïntegreerde registratietool (GIR). GIR is een tool waarin alle registraties voor subsidiëring en beleidsrapportering binnen de sector van het VAPH kunnen geregistreerd worden.

Om uw gegevens over te maken aan het VAPH, kunt u gebruikmaken van het e-loket GIR (rechtstreekse input) of via een applicatie van uw automatiseerder.

E-loket GIR

Documenten