Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Uw maandelijks voorschot

Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de in Isis geregistreerde personeelsgegevens, de in de GIR geregistreerde voucherovereenkomsten en de in de subsidiebesluiten vermelde personeelspunten en werkingskosten.

De berekening van het voorschot voor maand X is gebaseerd op de geregistreerde prestatie-eenheden van maand X-4. Deze gegevens moeten in Isis geregistreerd zijn voor het midden van maand X-2.

De voorschotberekening van maand X wordt in het midden van de maand X-1 bevestigd door de subsidie-eenheid.

Om de voucherpunten van de vergunde zorgaanbieder bij een voorschot te bepalen, wordt er rekening gehouden met de geregistreerde vouchers in maand X-4, gelijklopend met de prestatie-eenheden.

Houd rekening met de deadline

U krijgt maandelijks via e-mail een taak om het voorschotdossier in Isis te aanvaarden. In die e-mail wordt meegegeven wanneer u het voorschotdossier uiterlijk moet bevestigen. U krijgt ruim de tijd om uw voorschotdossier na te kijken. Om een vlotte uitbetaling van uw voorschot te garanderen, vragen wij u om rekening te houden met de deadline die u via e-mail wordt meegedeeld.

U vindt alle informatie terug in de Handleiding Isis.

  • Webinar aanpassingen voorschotcyclus vergunde zorgaanbieders

    Het VAPH organiseerde in november 2022 twee webinars over de aanpassingen van de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders.

Documenten