Infonota INF/AFZ/18/28 - Uitwisselen personeelspunten

30.08.2018
Documenttype:
Infonota

Vergunde zorgaanbieders kunnen personeelspunten uitwisselen met andere vergunde zorgaanbieders. Er kunnen zowel zorggebonden als organisatiegebonden punten worden uitgewisseld.