Infonota - Maatregelen ter beheersing van de begroting en omslagsleutel personeelspunten naar werkingstoelagen 2017

08.01.2018
Documenttype:
Infonota

Deze infonota stelt u op de hoogte van enkele maatregelen genomen door de Vlaamse regering om de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap te beheersen.