Infonota INF/AFZ/18/32 Verduidelijking correctiefase 1, afrekening bijdrage A en uitwisseling personeelspunten

21.11.2018
Documenttype:
Infonota

Met deze infonota wordt verduidelijkt hoe het VAPH de middelen die het Sociale Maribel fonds investeert in correctiefase 1 van de persoonsvolgende financiering recupereert in het subsidiedossier van de vergunde zorgaanbieder.

Ook de berekening van bijdrage A en toepassing in het subsidiedossier wordt verder uitgediept.

In het laatste deel wordt de uitwisseling van personeelspunten tussen vergunde zorgaanbieders verduidelijkt.