INF/21/28 - Jaarverslag centra voor ambulante revalidatie

17.03.2021
Documenttype:
Infonota

De centra voor ambulante revalidatie moeten ieder jaar een jaarverslag voorleggen aan het VAPH. In deze infonota worden de verwachtingen rond de vorm en inhoud van het jaarverslag verduidelijkt.