Infonota INF/23/17 - Koppeling INSISTO en Moduledatabank aan subsidie-eenheden

12.05.2023
Documenttype:
Infonota

Agentschap Opgroeien en e-health maakten de koppeling tussen INSISTO en Moduledatabank aan subsidie-eenheden. Bij het VAPH gebruiken de multifunctionele centra (MFC) deze applicaties in hun samenwerking met de intersectorale toegangspoort.

Voor de meeste MFC is er geen impact. MFC die fuseerden of wijzigingen van KBO hebben gehad, moeten mogelijk wel het gebruikersbeheer en dossiers zelf verhuizen.