Infonota INF/23/25 - Wijzigingen aan de refertelijst en de hulpmiddelenfiches voor IMB

04.09.2023
Documenttype:
Infonota

Vanaf 1 oktober 2023 worden een aantal aanpassingen aan de refertelijst, de refertelijst bis en de hulpmiddelenfiches doorgevoerd. De wijzigingen gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf die datum. In deze infonota lichten we toe wat de aanpassingen precies inhouden.