Infonota INF/23/29 - Crisis- en investeringsplan: overzicht en oproep

18.09.2023
Documenttype:
Infonota

Vanuit de multifunctionele centra (MFC) worden diverse signalen gegeven rond een toenemende werkdruk, wachtlijsten en personeelsuitval. Deze signalen vormden mee de aanleiding voor de oprichting van de Taskforce crisis in de jeugdhulp.

De werkzaamheden van de Taskforce mondden uit in een crisis- en investeringsplan jeugdhulp. Voor het VAPH wordt een budget voorzien voor bijkomende middelen voor versterking crisisjeugdhulp en een aantal tijdelijke én structurele versterkingen voor de MFC.

Deze infonota geeft een overzicht van deze acties en al eerste oproepen i.k.v. deze acties.