Aanvraag van crisisverblijf of -begeleiding in het kader van het crisis- en investeringsplan in de jeugdhulp

september 2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier kunt u als multifunctioneel centrum (MFC) een aanvraag indienen voor uitbreiding van uw capaciteit voor het inrichten van crisisverblijf (met crisisbegeleiding) of het organiseren van crisisbegeleiding. Voor de inhoud verwijzen we naar de bijhorende oproep.

Het aanvraagformulier behandelt zowel crisisverblijf (met crisisbegeleiding) als crisisbegeleiding maar het is mogelijk om slechts één van beide aan te vragen.