Infonota INF/23/36 - Uitbreiding spoedprocedure PVB

22.12.2023
Documenttype:
Infonota

Via de uitbreiding van de spoedprocedure kunnen vanaf 1 januari 2024 ook personen met een beperkte levensverwachting door een vergevorderd stadium van een evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening onmiddellijk een persoonsvolgend budget van budgetcategorie 16 ter beschikking gesteld krijgen.

Vanwege de medische hoogdringendheid van hun zorgvraag is het voor bovenvermelde personen noodzakelijk snel over een aangepast budget te kunnen beschikken. Voor die personen, die al een (beperkt) PVB hebben of al geregistreerd staan op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget, is het niet opportuun om de reguliere procedure ter herziening van hun budget te doorlopen. De infonota beschrijft de criteria waaraan voldaan moet zijn.