Infonota INF/19/47 - Toepassing ‘aanvraag verlenging indientermijn’ voor MDT’s bij aanvragen persoonsvolgend budget

23/7/2019
Documenttype: 
Infonota

Middels deze infonota willen we informeren over de soepele toepassing van het begrip ‘overmacht’ in kader van het behoud van de aanvraagdatum voor aanvragen persoonsvolgend budget’. De tijdelijke werkafspraak om de gevraagde ‘overmacht’ via het standaardformulier ‘verklaring voor het laattijdig vervolledigen van een dossier’ soepel te interpreteren eindigt volgens infonota 1807 op 30 juni 2019. Om te komen tot degelijke evaluatie moet noodzakelijke informatie verzameld worden. Om deze informatie te kunnen verzamelen zal voor aanvragen PVB vanaf 15 juli 2019 een aangepast formulier ‘Verklaring over de laattijdige vervollediging van een aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB) door een multidisciplinair team (MDT)’ ter beschikking gesteld worden op de website van het VAPH.