Infonota - INF/21/58 Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH omtrent het gebruik van het rijksregisternummer

03/6/2021
Documenttype: 
Infonota

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wil het VAPH nog eens uitdrukkelijk wijzen op de reglementaire verantwoordelijkheden van de organisaties die ten aanzien van het VAPH gebruik maken van het rijksregisternummer.  Hierbij worden twee modellen van verbintenissen opgelegd.