Infonota - INF/21/58 Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH omtrent het gebruik van het rijksregisternummer