Infonota - INF/22/19 Opvang en ondersteuning van vluchtelingen met een handicap uit Oekraïne

04.04.2022
Documenttype:
Infonota

De Oekraïense vluchtelingencrisis noopt de hele samenleving tot actie, om ervoor te zorgen dat de vele vluchtelingen die hier al zijn en nog zullen aankomen, de komende dagen en weken zo goed als mogelijk opgevangen worden. Dit geldt ook voor ontheemden met een handicap  In deze infonota wordt uiteengezet op welke ondersteuning zij een beroep kunnen doen. Om de situatie te kunnen opvolgen wordt ook een bevraging opgestart.