Infonota - INF/22/25 Outputnormen en tegemoetkoming MDT's

10/5/2022
Documenttype: 
Infonota

Door de COVID-19-pandemie werden de outputnormen voor RTH-diensten, diensten ondersteuningsplan en organisaties voor vrijetijdszorg voor de periode van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 verlaagd. Voor de multidisciplinaire teams werd een financiële tegemoetkoming geregeld.