Infonota - INF/22/30 Besluit van de Vlaamse regering over de vermindering van de outputnormen en financiële tegemoetkoming MDT’s - update

09.06.2022
Documenttype:
Infonota

Door de COVID-19-pandemie werden de outputnormen voor RTH-diensten, diensten ondersteuningsplan en organisaties voor vrijetijdszorg voor de periode van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 verlaagd. Voor de multidisciplinaire teams werd een financiële tegemoetkoming geregeld.

Deze infonota verduidelijkt de uitleg over globale individuele ondersteuning (GIO)  en is een update van infonota INF/22/25.