Infonota - INF22/31 Vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren

09.06.2022
Documenttype:
Infonota

Bekendmaking van de ‘intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp’. Het is een richtlijn met zicht op de toekomst die concrete handvatten biedt aan voorzieningen, hulpverleners en beleid. Preventie van afzondering en fixatie staat daarbij centraal. De richtlijn is van toepassing in de residentiële zorg voor kinderen en jongeren met een handicap.