Infonota INF/22/32 - Uitbreiding bestedingsmogelijkheden PAB

26.10.2022
Documenttype:
Infonota

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren. Volgens de wijziging van besluit hebben PAB-budgethouders meer mogelijkheden om hun PAB te besteden bij door het VAPH erkende, vergunde en geregistreerde zorgaanbieders. 

Deze infonota verduidelijkt deze mogelijkheden.