Infonota - INF/22/34 De Wegwijzer VAPH-ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zal niet langer het aanbod van aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp bekend maken

15/7/2022
Documenttype: 
Infonota

Het beschikbare aanbod van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zal niet langer bekend gemaakt worden via de Wegwijzer VAPH-ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Vanaf 15 juli 2022 zal het beschikbare aanbod van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) bekend gemaakt worden via Zorgwijs.be.