Infonota INF/22/44 - Inschaling SGZ-afname in het kader van het vipa-infrastructuurforfait door een MDT: voor subsidiejaar 2022 enkel voor personen met nog geen SGZ-score

12.10.2022
Documenttype:
Infonota

In de infonota van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de afname van de storend-gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf heden enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag gebeuren. In deze infonota willen we u informeren over een wijziging van de startdatum voor alle afnames en de concrete implicaties van de nieuwe maatregel.