Infonota INF/22/46 - Update - Nieuwe COVID-19-golf

21.10.2022
Documenttype:
Infonota

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke VAPH-zorgaanbieder om een eigen beleid uit te werken met betrekking tot COVID-19. De huidige epidemiologische situatie vormt echter de aanleiding om de risicoanalyse formeel te herzien en het beleid in de voorziening, waar nodig, bij te sturen.