Infonota INF/22/53 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (PC 319.01 - deelsector PmH)

15.12.2022
Documenttype:
Infonota

In het zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord zijn de sociale partners structurele maatregelen overeengekomen om enerzijds de koopkracht van het personeel en anderzijds de werkdruk te verlagen. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 20 maart 2021 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 voor de sector personen met een handicap geeft wettelijk kader aan deze maatregelen. Met deze infonota zetten we de aanpassingen voor PC 319.01 op een rijtje.