Infonota INF/22/55 - Tussenkomst gestegen energiekosten 2022

22.12.2022
Documenttype:
Infonota

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen. Voorzieningen uit de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst.