Infonota INF23/34 - Wijzigingen aan de refertelijst en hulpmiddelenfiches vanaf 1 januari 2024

13.11.2023
Documenttype:
Infonota

Vanaf 1 januari 2024 worden een aantal wijzigingen aan de refertelijsten en de hulpmiddelenfiches doorgevoerd. De wijzigingen gelden voor aanvragen die ingediend worden bij het VAPH vanaf die datum. In deze infonota lichten we toe wat de aanpassingen precies inhouden.