Infonota INF/AFZ/18/13 - Wijziging subsidiebesluit

29/5/2018
Documenttype: 
Infonota

Met deze infonota informeren wij u over het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de capaciteit van het aantal erkende onderzoeken en de verhoging van de vergoeding per erkend onderzoek.