Infonota - Ondersteuning kwetsbare jongvolwassenen met een handicap

10/12/2012
Documenttype: 
Infonota

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap.