Meerjarenanalyse 2010 - 2014 en vooruitblik 2014 - 2020

Documenttype:
Meerjarenanalyse

De meerjarenanalyse bevat resultaten en ervaringen van het meerjarenplan 2010 - 2014 en aandachtspunten voor het beleid personen met een handicap 2014 - 2020.