Meerjarenanalyse: terugblik 2008-2018

Documenttype:
Meerjarenanalyse

Dit document bevat een uitvoerige inhoudelijke analyse van de vele wijzigingen die het beleid de voorbije jaren gekenmerkt hebben en een cijfermatig overzicht van de effecten van die wijzigingen.