Ministerieel besluit verdeelsleutel bijstandsorganisaties 1 juli 2017

01.07.2017
Documenttype:
Regelgeving

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2017)