Ondersteuning op maat voor minderjarigen

juni 2019
Documenttype: 
Brochure

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf.

U vindt er ook informatie over het rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kunt u de assistentie van uw kind thuis of op school organiseren en financieren.

Deze brochure geeft ook informatie over:

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs
  • een tolk voor doven en slechthorenden
  • de overgang van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Deze brochure is enkel digitaal beschikbaar. Leest u graag op papier, dan kunt u de vorige versie van deze brochure bestellen. Die bevat ongeveer dezelfde informatie, maar is iets minder actueel. Het VAPH maakt binnenkort werk van een grondige herwerking van deze brochure. Die versie zal zowel digitaal als op papier ter beschikking zijn.

De vorige versie van deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
luistertijdschriften@transkript.be