Ondersteuning op maat voor minderjarigen

september 2017
Documenttype: 
Brochure

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf.

U vindt er ook informatie over het rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kunt u de assistentie van uw kind thuis of op school organiseren en financieren.

Deze brochure geeft ook informatie over:

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs
  • een tolk voor doven en slechthorenden
  • de overgang van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be