Ondersteuning op maat voor minderjarigen

Documenttype: 
Brochure
september 2017

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf.  

U vindt er ook informatie over het  rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kunt u de assistentie van uw kind thuis of op school organiseren en financieren.

Deze brochure geeft ook informatie over:

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs
  • een tolk voor doven en slechthorenden
  • de overgang van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be

Voor minderjarigen

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.