Onderzoeks- en ontwikkelingsproject @Your Service om de transitie van aanbodsgericht naar vraaggestuurd werken te versterken