Congres: Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten

Het VAPH organiseerde op 4 juli het congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’. Samen met de sector en de gebruikers werd een eerste keer nagegaan of we met persoonsvolgende financiering de doelstellingen van het perspectiefplan 2020 bereiken.

Het VAPH heeft getracht een afwisselend en zo omvattend mogelijk programma samen te stellen. De ervaringen van de directie van het VAPH werden afgewisseld met wetenschappelijke beschouwingen over bepaalde aspecten van de persoonsvolgende financiering.

De dag begon met een terugblik op de evoluties die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarna werden onder meer de procedure om een persoonsvolgend budget aan te vragen en de terbeschikkingstelling en besteding van dat budget onder de loep genomen. In de namiddag konden de congresgangers hun ideeën brengen tijdens een van de vijf workshops rond persoonsvolgende financiering.

Op deze pagina vind je de presentaties die op het congres gegeven werden en de weerslag van de belangrijkste bevindingen uit de workshops.

Hoewel we geprobeerd hebben om een zo breed mogelijk kader aan te bieden, hebben we keuzes moeten maken over de onderwerpen die we op de congresdag aan bod lieten komen. In de enquête die na het congres werd rondgestuurd, hebben we dan ook gepeild naar wat volgens de deelnemers ook aan bod had kunnen komen. De belangrijkste thema’s die de deelnemers ook graag aan bod hadden zien komen, zijn vermaatschappelijking van de zorg, inclusie, het zorgzwaarte-instrument, de situatie omschakeling van de sector met de trends bij nieuwe vergunde zorgaanbieders en ten slotte de wachtlijsten.

Dit congres is hoegenaamd geen eindpunt in de evaluatie van de persoonsvolgende financiering. Integendeel, de input uit de workshops en de enquête geeft ons waardevolle informatie en inzichten om de verdere evaluatie vorm te geven. Via deze webpagina en de VAPH-nieuwsbrief houden we jullie zeker op de hoogte van de verdere stappen in de evaluatie.

Presentaties voormiddag

Download alle presentaties

Welkom en terugblik op de evoluties van de afgelopen jaren

door James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH

Download de presentatie

Toeleiding en ondersteuningsplanning

door Evert Wuyts, afdelingshoofd Toeleiding en Hulpmiddelen, VAPH

Download de presentatie

Onderzoek naar de procedure maatschappelijke noodzaak

door Wouter Dursin, UGent, Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Download de presentatie

Sociaal ondernemerschap in de sector van personen met een handicap

door Jos Theunis, afdelingshoofd Financiering en Zorgplanning, VAPH

Download de presentatie

Onderzoeks- en ontwikkelingsproject @Your Service om de transitie van aanbodsgericht naar vraaggestuurd werken te versterken

door Sammy Vienne, onderzoeker Arteveldehogeschool

Download de presentatie

De mogelijkheden om een persoonsvolgend budget in te zetten en vormen van bijstand daarbij

door Dirk Vanderstighelen, afdelingshoofd Dienstverlening Budgethouders, VAPH

Download de presentatie

Onderzoek naar de besteding van het vrij besteedbaar gedeelte en het basisondersteuningsbudget

door Liesbeth Op de Beeck, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Download de presentatie

Presentaties en synthese van de bevindingen namiddag (workshops)

Vergelijking met het buitenland

door Wouter Dursin, UGent, Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management / Toon Benoot, UGent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Download de presentatie - Download de synthese van de bevindingen van de deelnemers

Kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering

door Koen Hermans, doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting / Christine Van Loon, advocaat - bewindvoerder

Download de presentatie - Download de synthese van de bevindingen van de deelnemers

Sociaal ondernemerschap

door Karolien Huylebroek, onderzoeker Arteveldehogeschool / Sieglinde Pletinck, onderzoeker Arteveldehogeschool / Karen Hiergens, Sociale Innovatiefabriek

Download de presentatie - Download de synthese van de bevindingen van de deelnemers

Rechtstreeks toegankelijke hulp: de weg vooruit

door Liesbeth Op de Beeck, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven / Eveline Teppers, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven / Nathalie Obbels, Mobilant

Download de presentatie - Download de synthese van de bevindingen van de deelnemers

Kwaliteit van bestaan

door Ilse Goethals, E-QUAL, Hogeschool Gent / Geert Stroobant, De Heide en Zorgdorpen vzw / Joke Vandaele, Groep Ubuntu x 8K

Download de presentatie - Download de synthese van de bevindingen van de deelnemers

 

Verwante documenten