Cijfers

Het VAPH zet in op een periodieke rapportering over de vraag en het aanbod binnen de sector voor personen met een handicap. Tussentijdse metingen geven een duidelijk zicht op de situatie op opeenvolgende vaste tijdstippen, en vormen een basis voor de evaluatie van een aantal kernaspecten van het beleid. Aan de hand van een duidelijke set van indicatoren, met bijhorend meetsysteem, schetsen we evoluties in de vraagstellingen aan het VAPH, het aantal ondersteunde cliƫnten, de types geboden ondersteuning ... Bijkomend worden er ook onderzoeken uitgevoerd of uitbesteed.

Bekijk alle jaarverslagen