Cijfers

De uitwerking van het perspectiefplan 2020 en de implementatie van de persoonsvolgende financiering brengen heel wat veranderingen met zich mee. Die veranderingen volgt het VAPH nauwgezet op.

We zetten in op een periodieke rapportering over de vraag en het aanbod binnen de sector voor personen met een handicap. Tussentijdse metingen geven een duidelijk zicht op de situatie op opeenvolgende vaste tijdstippen, en vormen een basis voor de evaluatie van een aantal kernaspecten van het nieuwe beleid. Aan de hand van een duidelijke set van indicatoren, met bijhorend meetsysteem, schetsen we evoluties in de vraagstellingen aan het VAPH, het aantal ondersteunde cliƫnten, de types geboden ondersteuning ... Bijkomend worden er ook onderzoeken uitgevoerd of uitbesteed.

Bekijk alle jaarverslagen

Analysedocumenten