Wetenschappelijk onderzoek

Het VAPH ondersteunt het beleid met wetenschappelijk onderzoek dat op verschillende manieren georganiseerd wordt.

Binnen het VAPH zijn wetenschappelijk onderzoekers actief die zowel eigen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren als een bijdrage leveren aan extern wetenschappelijk onderzoek. Dat extern wetenschappelijk onderzoek kan in opdracht van het VAPH uitgevoerd worden of kan op initiatief van bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling, zoals een universiteit of hogeschool, opgestart worden. Daarnaast is het VAPH ook sterk betrokken in onderzoeksprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), waarbij we in verschillende stuurgroepen zetelen en een adviserende rol opnemen.

Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het VAPH kan uitgevoerd worden door:

In dit luik van de website vindt u informatie over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten rond ondersteuning voor meerderjarige en minderjarige personen met een handicap.