Wetenschappelijk onderzoek over ondersteuning voor meerderjarigen

In dit luik van de website vindt u informatie over het wetenschappelijk onderzoek dat het VAPH voert met betrekking tot meerderjarige personen met een handicap. Lopende en recent afgeronde onderzoeksprojecten rond rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp komen aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor het ruimere perspectief in de zorg voor personen met een handicap. Die onderzoeken vindt u onder andere.

We evalueren de komende jaren ook in welke mate persoonsvolgende financiering (PVF) bijdraagt tot de twee hoofddoelstellingen van Perspectief 2020:

  • vraaggestuurde zorg en ondersteuning voor goed ge├»nformeerde gebruikers
  • zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood

De evaluatie verloopt via een intern luik en een extern luik en zal zowel kwantitatieve, cijfermatige analyses omvatten als meer kwalitatief onderzoek. Meer informatie is terug te vinden onder Evaluatie persoonsvolgende financiering.