Perspectief 2020

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat was de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' van toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

De minister koos resoluut voor een ommezwaai die er al enkele jaren zat aan te komen, maar nooit echt doorbrak.

Personen met een handicap zijn volwaardige burgers, van wie de persoonlijke autonomie, rechten en capaciteiten gerespecteerd moeten worden. Ze nemen zo autonoom mogelijk deel aan de samenleving. Die helpt hen, opdat zij dat zouden kunnen. Isolement van personen met een handicap is te vermijden.

De benadering brak met het oude beeld van personen met een handicap die in de eerste plaats hulp- en zorgbehoevend zijn. Met dat doel voor ogen moesten de sector en het VAPH door een stevig veranderingstraject.

Ook wenste minister Vandeurzen het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen.

De minister schoof 11 strategische projecten naar voren en wilde tegen 2020 onder meer een zorggarantie voor die mensen in de doelgroep met de grootste ondersteuningsnood.

Documenten