Persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen

De invoering van persoonsvolgende financiering (PVF) zorgde voor een omwenteling in de sector van zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap.

De persoonsvolgende financiering moet bijdragen tot de twee hoofddoelstellingen van Perspectief 2020:

  • vraaggestuurde zorg en ondersteuning voor goed ge├»nformeerde gebruikers
  • zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood

We evalueren de komende jaren in welke mate PVF bijdraagt tot die twee hoofddoelstellingen. De evaluatie verloopt via een intern luik en een extern luik en zal zowel kwantitatieve, cijfermatige analyses omvatten als meer kwalitatief onderzoek.

Het externe luik van de evaluatie werd op 18 mei 2018 afgetrapt met een colloquium

Op 4 juli 2019 organiseerde het VAPH een congres waar de eerste tussentijdse resultaten werden toegelicht en geduid.

In 2023 werd het wetenschappelijk onderzoek Evaluatie PVF: het perspectief van de gebruikers en hun netwerk uitgevoerd en opgeleverd.