Beleid en cijfers

Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen

In 2018 zal een taskforce de persoonsvolgende financiering voorbereiden voor minderjarigen met een handicap die gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Doel is om dat zo snel mogelijk en nog deze regeerperiode te realiseren. Persoonsvolgende financiering is een instrument voor vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve samenleving. De persoon met een handicap krijgt met zijn budget de regie van zijn ondersteuning in eigen handen. De taskforce vertegenwoordigt de verschillende stakeholders en is ook intersectoraal samengesteld, om de afstemming met andere evoluties in de jeugdhulp maximaal te realiseren.