Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen

Naar meer inclusie, meer autonomie en meer zelfbeschikking voor minderjarigen met een handicap

Wat is de stand van zaken van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen in juni 2022?

De Vlaamse Regering bevestigt in het regeerakkoord het engagement om in de regeerperiode 2020-2024 een systeem voor persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap vorm te geven en door te voeren in Vlaanderen. Dat gebeurt op grond van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. 

Eind 2021 besliste de Vlaamse Regering echter om PVF minderjarigen op dit moment niet verder uit te werken, maar om werk te maken van een nieuwe blauwdruk voor de minderjarigenondersteuning op basis van de principes die we ook hanteren bij de persoonsvolgende financiering: autonomie, keuzevrijheid, zelfregie.

Om een snelle doorstart te kunnen maken, willen we de bestaande instrumenten – PAB, multifunctioneel centrum (MFC), rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) – vertalen naar die vernieuwde visie.

De middelen voor de minderjarigen zullen worden ingezet in extra PAB’s, persoonsvolgende convenanten en voor de transitie van de IPO’s en de medisch-pedagogische instituten van het GO! vanuit Onderwijs naar Welzijn.

Daarnaast wil de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met een nieuwe, geïntegreerde aanpak samen met de agentschappen binnen het beleidsdomein ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen hertekenen. Het VAPH engageert zich in die oefening.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Actuele informatie kunt u steeds vinden op deze webpagina.

Meer informatie over Vroeg en Nabij(opent nieuw venster)

Abonneer u op de maandelijkse VAPH-nieuwsbrief en het magazine Sterk om op de hoogte gehouden te worden.