Beleid en cijfers

Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen

Momenteel is een taskforce bezig met het uitwerken van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap die gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Persoonsvolgende financiering is een instrument voor vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve samenleving. De persoon met een handicap krijgt met zijn budget de regie van zijn ondersteuning in eigen handen. De taskforce vertegenwoordigt de verschillende stakeholders en is ook intersectoraal samengesteld, om de afstemming met andere evoluties in de jeugdhulp maximaal te realiseren.