UNIC: naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor chronische zorg

Wat is UNIC?

Het UNIC-project heeft een reeks innovatieve tools ontwikkeld, getest en gevalideerd om essentiële belanghebbenden te helpen om een financieringsmodel voor persoonlijke budgetten te implementeren. Samen met een reeks beleidsaanbevelingen en vormingsactiviteiten moeten die tools leiden tot een allesomvattend, voorbereidend hervormingsmechanisme om overheden te ondersteunen bij de implementatie van een gebruikersgericht financieringsmodel voor chronische zorg en ondersteuning, gebaseerd op het concept van persoonlijke budgetten. De tools, ontwikkeld door UNIC, werden in Vlaanderen 12 maanden lang getest door het VAPH.

Logo Unic

Doelstellingen

UNIC wil de overgang naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor chronische zorg en ondersteuning begeleiden door de ontwikkeling van innovatieve instrumenten ter ondersteuning van het gebruik van persoonlijke budgetten. Dat gaat ook over het gebruik op grotere schaal, zoals in andere landen (dan België) in de Europese Unie en in andere sectoren. Daarbij streefde UNIC zes doelstellingen na:

 1. Bestaande financieringsmodellen voor chronische zorg en ondersteuning over de hele Europese Unie in kaart brengen (met een bijzondere focus op persoonlijke budgetten) en de drijvende krachten en hinderpalen voor de ontwikkeling van persoonlijke budgetten voor chronische zorg en ondersteuning identificeren
 2. Richtlijnen die ingrijpen op de geïdentificeerde uitdagingen ontwikkelen voor het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van een gebruikersgericht financieringsmodel voor chronische zorg, gericht op persoonsvolgende budgetten. De richtlijnen behandelen de belangrijkste huidige uitdagingen:
  • Toegankelijkheid en betaalbaarheid: financiering, dienstverlening en persoonlijk inkomen
  • Duurzame verankering: kosten, investeringen en impact van mantelzorg
  • Tewerkstelling: professionalisering van het personeelsbestand, ontwikkeling van vaardigheden, aanwerving en behoud van het personeel
  • Kwaliteit: zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit, integratie van diensten, kwaliteitsstandaarden
 3. Een reeks innovatieve tools ontwikkelen om overheden te ondersteunen bij het ontwerp, de implementatie, de evaluatie, de naleving en het gebruik van het PVF-systeem
 4. De bekwaamheid en vaardigheden van de betrokken sleutelactoren opbouwen en partnerschappen op meerdere niveaus oprichten om ondersteuning te bieden in het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van persoonlijke budgetten, met een bijzondere aandacht voor een betere integratie van chronische zorg en ondersteuning in andere gemeenschapsgerichte en inclusieve dienstverlening
 5. Een plannings-, evaluatie- en validatiemodel ontwikkelen om de impact van een innovatief financieringsmodel – met name persoonlijke budgetten – voor chronische zorg en ondersteuning te testen in verschillende contexten (dit betreft een op resultaten gebaseerde impactmeting)
 6. Een transfereerbaar model ontwerpen met het oog op mogelijke opschaling naar andere landen en andere sectoren met gebruik van EU-fondsen en financiële instrumenten (in het bijzonder ESIF en EFSI)

Eindproducten

 • Ontwikkeling van een kader
  • Rapport ‘Modellen van goede praktijken inzake persoonlijke budgetten’
  • Stappenplan om richtlijnen te ontwikkelen die aan de uitdagingen beantwoorden
 • UNIC-toolbox
  • Tool voor de monitoring van en de garantie van de kwaliteit van de dienstverlening
  • Tool voor gebruikersgerichte dienstverlening
  • Tool om de handhaving en naleving te verzekeren
 • Pilootstudie en evaluatie
  • Pilootstudie van de UNIC-toolbox in België (Vlaanderen)
 • Opschaling
  • Hints en tips voor de overdraagbaarheid van een systeem van persoonlijke budgetten voor chronische zorg en ondersteuning
  • Workshops rond overdraagbaarheid in Spanje, Tsjechië, Finland en Oostenrijk
  • UNIC-overdraagbaarheidsstudie
 • Verspreiding
  • Nationale en Europese conferenties

Duur

Het UNIC-project liep 36 maanden, van oktober 2020 tot september 2023.

Financiering

Met de steun van het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie EaSI (2014-2020)

Europese vlag