Relevante documenten met betrekking tot de evaluatie van de persoonsvolgende financiering

Rapporten en analyses van het VAPH

 • Jaarverslag 2017: https://www.vaph.be/documenten/jaarverslag-2017
 • Jaarverslag 2018: http://www.vaph.be/jaarverslag  
 • Meerjarenanalyse: terugblik 2008-2018: https://www.vaph.be/documenten/meerjarenanalyse-terugblik-2008-2018
 • Meerjarenanalyse: vooruitblik 2020-2024: https://www.vaph.be/documenten/meerjarenanalyse-en-planning-vooruitblik-2020-2024.
 • Reflectiedocument: Op weg naar volwaardige participatie van personen met een handicap: https://www.vaph.be/documenten/op-weg-naar-volwaardige-participatie-van-personen-met-een-handicap

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot persoonsvolgende financiering

 • De relatie tussen Quality of Life en Persoonsvolgende Financiering: De ontwikkeling van een monitoringssysteem over de relatie tussen persoonsvolgende financiering en Quality of Life. Afgerond, 2017-2018; HoGent, Neelke Ferke.
  https://www.vaph.be/documenten/de-relatie-tussen-quality-life-en-persoonsvolgende-financiering-de-ontwikkeling-van-een
 • Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget. Afgerond, december 2017 - oktober 2017. Steunpunt WVG; Liesbeth Op de Beeck, Wouter Schepens; HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven.
  https://www.vaph.be/documenten/onderzoek-naar-de-inzet-van-het-vrij-besteedbaar-gedeelte-van-pvb-swvg
 • Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning in kader van persoonsvolgende financiering. Afgerond, 2019. Sophie Ampe; Odisee.
  https://www.vaph.be/documenten/ontwikkeling-van-een-tool-voor-ondersteuningsplanning-kader-van-pvf-odisee
 • Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget. Afgerond, september 2016 - juni 2018. SWVG, Liesbeth Op De Beeck, Wouter Schepens, HIVA.
  https://www.vaph.be/documenten/evaluatie-van-de-implementatie-van-het-bob-swvg
 • Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Afgerond, februari-juni 2018. SWVG; Wouter Dursin, UGent.
  https://www.vaph.be/documenten/evaluatieonderzoek-inzake-de-procedure-maatschappelijke-noodzaak-voor-de
 • Een vergelijkende studie van het persoonsvolgend financieringssysteem in de gehandicaptensector. Afgerond, december 2016 - december 2017. SWVG; Wouter Dursin, Toone Benoot, UGent.
  https://www.vaph.be/documenten/vergelijkende-landenstudie-van-het-pvf-systeem-de-gehandicaptensector-swvg
 • Proefkader voor de inzet van het persoonsvolgende budget voor personen met een handicap binnen de erkende capaciteit van een ouderenvoorziening. Afgerond, juli-december 2018. SWVG; Annemie Nys, Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen.
  https://www.vaph.be/documenten/proefkader-voor-de-inzet-van-het-persoonsvolgende-budget-voor-personen-met-een-handicap
 • Onderzoek naar de plaats en de werking van RTH-diensten binnen de eerste lijn. Lopend, februari-november 2019. Liesbeth Op De Beeck, Eveline Teppers; HIVA.