Workshop kwetsbaarheid: synthese van de bevindingen van de deelnemers aan de workshop

juli 2019
Documenttype:
Andere

Het VAPH organiseerde op 4 juli het congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’. Samen met de sector en de gebruikers werd een eerste keer nagegaan of we met persoonsvolgende financiering de doelstellingen van het perspectiefplan 2020 bereiken.

De dag begon met een terugblik op de evoluties die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarna werden onder meer de procedure om een persoonsvolgend budget aan te vragen en de terbeschikkingstelling en besteding van dat budget onder de loep genomen. In de namiddag konden de congresgangers hun ideeën brengen tijdens een van de vijf workshops rond persoonsvolgende financiering.

In dit document vindt u een synthese van de bevindingen van de deelnemers aan de workshop kwetsbaarheid.