Oproep deelname onderzoek: De jongvolwassenheid, een periode van kansen of obstakels?

26.01.2024
Documenttype:
Andere

Uitnodiging voor deelname aan onderzoek naar de ondersteuningsnoden van jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking.