Presentatie infosessie pilootfase RTH: doel, opzet en modaliteiten van de pilootfase - 25 augustus, 9 en 12 september 2022

25.08.2022
Documenttype:
Presentatie

Online infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH. Tijdens deze infosessie wordt het opzet van de pilootfase toegelicht en wordt verduidelijkt hoe een aanvraag kan ingediend worden, wat de verwachtingen ten aanzien van de initiatiefnemers zijn, hoe de beoordeling en selectie zullen verlopen …