PVF vanuit mensenrechtenperspectief: de draagwijdte van art. 19 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Documenttype:
Presentatie

Presentatie van Dr. Marijke De Pauw, Fundamental Rights and Constitutionalism Research Group, VUB op het interdisciplinair colloquium ‘De verdere uitrol van de evaluatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap op 18 mei 2018